Drcení a štěpkování

Zpracováváme lesní dřevní (náležité dřeviny od průměru 2-80 cm) odpad po mítných těžbách, probírkách, po likvidaci kalamit atd.
Takto vzniká dřevní biomasa - vysoce ekologické a energetické palivo, které se dále dodává elektrárenským a teplárenským společnostem. A lepší hmotu drtíme na jemnou frakci (pilinou), z které vyrábíme ekobrikety.

  • Od roku 2012 používáme ke zpracování odpadu štěpkovač Biber Eschlböck 84 spolu s traktorem Case 400. Tento štěpkovač zpracovává prakticky veškerou dřevní hmotu - dřevní hmotu, větve, stromy do průměru max. 80 cm. 
  • Nově od roku 2022 máme stroj Morbark 3000 XP s hnací jednotkou Caterpillar. Je to velkokapacitní drtič, který zpracovává neštěpkovatelný dřevěný odpad ( pařezy, stavební dřevěný odpad, z bouraček trámy, OSB desky, šalovací desky, pražce, starý nabytek, mokré zetlelé dřevo).

Objednávka:

776 077 287