Náš příběh

ALBAFLOR


Naše firma Albaflor vznikla v roce 1988 rozvojem otce a syna Sixtových, kteří se začali zabývat sadbou a prodejem zeleniny a květin.

V březnu 1989 jsme v Sedlčánkách na naší zahradě začali pěstovat různou zeleninu a jahody. Postupem času jsme pole rozšiřovali a tudíž se i rozrůstalo pěstování o další druhy zelenin a větší množství jahod. V současné době pracujeme na 25 ha zemědělské půdy, kde pěstujeme na  10 ha jahody a zeleninu, kterou poté prodáváme.

Při zemědělské činnosti jsme začali rozšiřovat svou činnost v lesohospodářství (výsadby stromků, stavení oplocenek, úklid lesů, těžby a zpracování dřevěné hmoty). Nyní dodáváme palivové dřevo a ekobrikety pro restaurace a pro rodiny ve Středočeském kraji, cca 830 vesnic okolo naší usedlosti.

Dále jsme v roce 1997 začali pracovat jako subdodavatelé Vojenským lesům a zpracovávat komunální odpady přilehlých obcí a pro obecní úřady ve Středočeském kraji, kde zpracováváme dřevní hmotu. Aktuálně pracujeme na projektu, kde zpracováváme pařezy, trámy a latě.  

Týmově na celé firmě pracují rodinný příslušníci.